Prezentare comuna

 

Situată în sud-estul judeţului Vaslui, pe drumul naţional 24A, comuna Epureni numără în prezent o populaţie de 3.016 locuitori. 

Populaţia este împărţită pe următoarele sate:

* sat Epureni - 892 locuitori

* sat Bârlăleşti- 689 locuitori

* sat Bursuci - 1011 locuitori

* sat Horga - 424 locuitori

Teritoriul comunei este de 6.347 ha, din care 1.555 ha paduri, 4.165 ha teren agricol şi 736 ha păşune.

Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura şi creşterea animalelor.

O pondere mare în economia comunei o reprezintă fondul forestier, pe baza căruia se dezvoltă prelucrarea lemnului, apicultura şi vânătoarea.